Новият Завет

Второто Писмо До Коринтяните 9:6 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Запомнете това: който посади малко, малко и ще пожъне, а който посади много, много и ще пожъне.

Прочетете пълната глава Второто Писмо До Коринтяните 9

Изглед Второто Писмо До Коринтяните 9:6 в контекст