Новият Завет

Второто Писмо До Коринтяните 7:5 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Когато дойдохме в Македония, нямахме покой. Напротив: неприятности ни дебнеха отвсякъде – разпри отвън и страхове отвътре.

Прочетете пълната глава Второто Писмо До Коринтяните 7

Изглед Второто Писмо До Коринтяните 7:5 в контекст