Новият Завет

Второто Писмо До Коринтяните 5:8 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Ето защо сме уверени и предпочитаме да напуснем земните си тела и да отидем да живеем с Господа.

Прочетете пълната глава Второто Писмо До Коринтяните 5

Изглед Второто Писмо До Коринтяните 5:8 в контекст