Новият Завет

Второто Писмо До Коринтяните 5:5 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Този, който ни подготви за това, е Бог, който ни даде Духа като залог, че ще получим обещаното от него.

Прочетете пълната глава Второто Писмо До Коринтяните 5

Изглед Второто Писмо До Коринтяните 5:5 в контекст