Новият Завет

Второто Писмо До Коринтяните 5:2 Новият завет: съвременен превод (SPB)

И докато сме в земния дом, стенем, защото жадуваме да бъдем облечени с небесния.

Прочетете пълната глава Второто Писмо До Коринтяните 5

Изглед Второто Писмо До Коринтяните 5:2 в контекст