Новият Завет

Второто Писмо До Коринтяните 5:12 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Ние не се опитваме отново да се препоръчваме пред вас, а по-скоро ви даваме възможност да се гордеете с нас, за да имате отговор за онези, които се гордеят с онова, което се вижда, а не с онова, което е в сърцето.

Прочетете пълната глава Второто Писмо До Коринтяните 5

Изглед Второто Писмо До Коринтяните 5:12 в контекст