Новият Завет

Второто Писмо До Коринтяните 2:11 Новият завет: съвременен превод (SPB)

за да не ни надхитри Сатана, чиито коварни намерения много добре знаем.

Прочетете пълната глава Второто Писмо До Коринтяните 2

Изглед Второто Писмо До Коринтяните 2:11 в контекст