Новият Завет

Второто Писмо До Коринтяните 1:10 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Той ни избави от ужасна смърт и ще продължава да ни избавя. В него е надеждата ни и той и в бъдеще ще ни избавя,

Прочетете пълната глава Второто Писмо До Коринтяните 1

Изглед Второто Писмо До Коринтяните 1:10 в контекст