Новият Завет

Първото Писмо На Йоан 4:10 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Истинска любов е не нашата любов към Бога, а Божията любов към нас, която той показа, като изпрати своя Син да бъде изкупителна жертва за греховете ни.

Прочетете пълната глава Първото Писмо На Йоан 4

Изглед Първото Писмо На Йоан 4:10 в контекст