Новият Завет

Първото Писмо На Йоан 4:1 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Скъпи мои, не вярвайте на всеки дух. Винаги проверявайте духовете, за да видите дали са от Бога, защото по света наизлязоха много лъжепророци.

Прочетете пълната глава Първото Писмо На Йоан 4

Изглед Първото Писмо На Йоан 4:1 в контекст