Новият Завет

Първото Писмо На Йоан 1:4 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Пишем ви това, за да бъде радостта ни пълна.

Прочетете пълната глава Първото Писмо На Йоан 1

Изглед Първото Писмо На Йоан 1:4 в контекст