Новият Завет

Първото Писмо На Йоан 1:1-6 Новият завет: съвременен превод (SPB)

1. То съществуваше от самото начало.Ние го чухме,видяхме със собствените си очи,наблюдавахме идокосвахме с ръцете си.Говорим за Словото, което дава живот.

2. Този живот се яви, ние го видяхме и свидетелстваме за него. Известяваме ви вечния живот, който беше с Отца и ни се откри.

3. Ние го видяхме и чухме, и сега го известяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас. А нашето общение е с Отца и с неговия Син Исус Христос.

4. Пишем ви това, за да бъде радостта ни пълна.

5. Посланието, което чухме от него и известяваме на вас, е, че Бог е светлина и в него няма никаква тъмнина.

6. Ако казваме, че имаме общение с Бога, но продължаваме да живеем в тъмнината, значи сме лъжци и не следваме истината.

Прочетете пълната глава Първото Писмо На Йоан 1