Новият Завет

Първото Писмо На Петър 4:19 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Затова онези, които страдат, защото такава е Божията воля, трябва да поверят душите си на верния Създател и да продължат да вършат добро.

Прочетете пълната глава Първото Писмо На Петър 4

Изглед Първото Писмо На Петър 4:19 в контекст