Новият Завет

Първото Писмо До Тимотей 6:2 Новият завет: съвременен превод (SPB)

А робите, чиито господари са вярващи, не трябва да им показват по-малко уважение поради това, че господарите са техни братя. Точно обратното: те трябва да служат на господарите си още по-добре, защото тези, които получават облагите от тяхната служба, са вярващи, които те обичат.Това са нещата, които трябва да поучаваш и да насърчаваш хората да ги спазват.

Прочетете пълната глава Първото Писмо До Тимотей 6

Изглед Първото Писмо До Тимотей 6:2 в контекст