Новият Завет

Първото Писмо До Тимотей 5:3 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Почитай вдовиците, които са вдовици в пълния смисъл на думата.

Прочетете пълната глава Първото Писмо До Тимотей 5

Изглед Първото Писмо До Тимотей 5:3 в контекст