Новият Завет

Първото Писмо До Тимотей 2:12 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Не позволявам жена да поучава мъжа или да има власт над него. Тя трябва да мълчи.

Прочетете пълната глава Първото Писмо До Тимотей 2

Изглед Първото Писмо До Тимотей 2:12 в контекст