Новият Завет

Първото Писмо До Солунците 4:5 Новият завет: съвременен превод (SPB)

а не в похотливи страсти като езичниците, които не познават Бога.

Прочетете пълната глава Първото Писмо До Солунците 4

Изглед Първото Писмо До Солунците 4:5 в контекст