Новият Завет

Първото Писмо До Солунците 3:1 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Затова, понеже не можехме да чакаме повече, решихме да останем сами в Атина

Прочетете пълната глава Първото Писмо До Солунците 3

Изглед Първото Писмо До Солунците 3:1 в контекст