Новият Завет

Първото Писмо До Солунците 1:8 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Защото Господното послание тръгна от вас и не само се разпространи в Македония и Ахая, но вашата вяра се прочу навсякъде, така че няма нужда ние да казваме нещо.

Прочетете пълната глава Първото Писмо До Солунците 1

Изглед Първото Писмо До Солунците 1:8 в контекст