Новият Завет

Първото Писмо До Коринтяните 8:5 Новият завет: съвременен превод (SPB)

И въпреки че и на небето, и на земята има много „богове“, както хората ги наричат (а наистина има много „богове“ и много „господари“),

Прочетете пълната глава Първото Писмо До Коринтяните 8

Изглед Първото Писмо До Коринтяните 8:5 в контекст