Новият Завет

Първото Писмо До Коринтяните 2:14 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Без Духа човек не приема истините, които Божият Дух разкрива, защото за него те са глупост и той не може да ги разбере, тъй като те могат да бъдат преценени само духовно.

Прочетете пълната глава Първото Писмо До Коринтяните 2

Изглед Първото Писмо До Коринтяните 2:14 в контекст