Новият Завет

Първото Писмо До Коринтяните 2:13 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Когато говорим за тези неща, ние не го правим с думи, научени от човешката мъдрост, а с думи, на които Духът ни научи, и обясняваме духовните неща на онези, които имат Духа.

Прочетете пълната глава Първото Писмо До Коринтяните 2

Изглед Първото Писмо До Коринтяните 2:13 в контекст