Новият Завет

Първото Писмо До Коринтяните 2:10 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Но Бог ни разкри тази мъдрост чрез Духа, който изследва всичко, дори тайните дълбини на Бога.

Прочетете пълната глава Първото Писмо До Коринтяните 2

Изглед Първото Писмо До Коринтяните 2:10 в контекст