Новият Завет

Първото Писмо До Коринтяните 16:24 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Любовта ми да бъде с всички вас в Христос Исус.

Прочетете пълната глава Първото Писмо До Коринтяните 16

Изглед Първото Писмо До Коринтяните 16:24 в контекст