Новият Завет

Първото Писмо До Коринтяните 14:20 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Братя и сестри, не бъдете като деца в мисленето си, а разсъждавайте като зрели хора, но по отношение на злото бъдете като невръстни деца.

Прочетете пълната глава Първото Писмо До Коринтяните 14

Изглед Първото Писмо До Коринтяните 14:20 в контекст