Новият Завет

Първото Писмо До Коринтяните 11:27 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Който яде хляба или пие Господната чаша по недостоен начин, ще бъде виновен в грях срещу Господното тяло и кръв.

Прочетете пълната глава Първото Писмо До Коринтяните 11

Изглед Първото Писмо До Коринтяните 11:27 в контекст