Новият Завет

Първото Писмо До Коринтяните 10:32 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Не пречете нито на юдеи, нито на гърци или на тези, които принадлежат на Божията църква,

Прочетете пълната глава Първото Писмо До Коринтяните 10

Изглед Първото Писмо До Коринтяните 10:32 в контекст