Новият Завет

Писмото На Юда 1:7 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Не забравяйте Содом, Гомора и околните градове, които също както ангелите се отдадоха на разврат и неестествени сексуални връзки. Подложени на наказанието на вечния огън, те представляват изрично предупреждение за нас.

Прочетете пълната глава Писмото На Юда 1

Изглед Писмото На Юда 1:7 в контекст