Новият Завет

Писмото На Юда 1:4 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Защото сред вас са се промъкнали някои, за чието осъждане Писанията отдавна са пророкували. Това са безбожници, които изопачават благодатта на нашия Бог, за да оправдаят своя разгулен живот, и отричат Исус Христос, нашия единствен Господар и Господ.

Прочетете пълната глава Писмото На Юда 1

Изглед Писмото На Юда 1:4 в контекст