Новият Завет

Писмото На Юда 1:3 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Скъпи мои, въпреки че много ми се искаше да ви пиша за общото ни спасение, почувствах, че е нужно да ви пиша и да ви убедя да се борите за вярата, която Бог веднъж завинаги даде на своите святи хора.

Прочетете пълната глава Писмото На Юда 1

Изглед Писмото На Юда 1:3 в контекст