Новият Завет

Писмото На Юда 1:25 Новият завет: съвременен превод (SPB)

на единствения Бог, нашия Спасител, чрез Исус Христос, нашия Господ, да бъде слава, величие, сила и власт за всички минали времена, сега и завинаги! Амин.

Прочетете пълната глава Писмото На Юда 1

Изглед Писмото На Юда 1:25 в контекст