Новият Завет

Писмото На Юда 1:23 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Спасявайте други, като ги изтръгвате от огъня. Към трети проявявайте милост, примесена със страх, като внимавате порочният им живот да не зарази и вас.

Прочетете пълната глава Писмото На Юда 1

Изглед Писмото На Юда 1:23 в контекст