Новият Завет

Писмото На Юда 1:21 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Пазете себе си в Божията любов, като очаквате нашия Господ Исус Христос, който в милостта си ще ви даде вечен живот.

Прочетете пълната глава Писмото На Юда 1

Изглед Писмото На Юда 1:21 в контекст