Новият Завет

Писмото На Юда 1:20 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Но вие, скъпи мои, се изграждайте един друг върху своята най-свята вяра и се молете с помощта на Святия Дух.

Прочетете пълната глава Писмото На Юда 1

Изглед Писмото На Юда 1:20 в контекст