Новият Завет

Писмото На Юда 1:17 Новият завет: съвременен превод (SPB)

А вие, скъпи мои, помнете какво предрекоха апостолите на нашия Господ Исус Христос.

Прочетете пълната глава Писмото На Юда 1

Изглед Писмото На Юда 1:17 в контекст