Новият Завет

Писмото На Юда 1:1 Новият завет: съвременен превод (SPB)

От Юда, слуга на Исус Христос и брат на Яков, до призованите, обичани от Бог Отец и пазени за Исус Христос:

Прочетете пълната глава Писмото На Юда 1

Изглед Писмото На Юда 1:1 в контекст