Новият Завет

Писмото На Яков 7:22 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Дълбоко в себе си аз с радост приемам Божия закон.

Прочетете пълната глава Писмото На Яков 7

Изглед Писмото На Яков 7:22 в контекст