Новият Завет

Писмото На Яков 5:10 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Защото, ако докато бяхме врагове на Бога, той ни помири със себе си чрез смъртта на Сина си, то със сигурност сега, когато сме помирени, ще ни спаси чрез живота на Христос.

Прочетете пълната глава Писмото На Яков 5

Изглед Писмото На Яков 5:10 в контекст