Новият Завет

Писмото На Яков 4:15 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Защото законът може само да предизвика Божия гняв, ако бъде нарушен, но където няма закон, няма и нарушаване на закона.

Прочетете пълната глава Писмото На Яков 4

Изглед Писмото На Яков 4:15 в контекст