Новият Завет

Писмото На Яков 3:11 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Няма нито един, който разбира.Няма нито един, който търси Бога.

Прочетете пълната глава Писмото На Яков 3

Изглед Писмото На Яков 3:11 в контекст