Новият Завет

Писмото На Яков 16:21 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Тимотей, който работи заедно с мен, ви поздравява. Поздравяват ви също и сродниците ми Луций, Ясон и Сосипатър.

Прочетете пълната глава Писмото На Яков 16

Изглед Писмото На Яков 16:21 в контекст