Новият Завет

Писмото На Яков 13:8 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Не допускайте никакъв дълг към никого, освен дълга да се обичате един друг, защото който обича другите, е изпълнил всяко изискване на закона.

Прочетете пълната глава Писмото На Яков 13

Изглед Писмото На Яков 13:8 в контекст