Новият Завет

Писмото На Яков 1:24 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Затова Бог ги предаде на злите желания на сърцата им и на сексуални грехове и ги остави да оскверняват телата си един с друг.

Прочетете пълната глава Писмото На Яков 1

Изглед Писмото На Яков 1:24 в контекст