Новият Завет

Писмото До Тит 3:1 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Не преставай да напомняш на хората да са покорни на управници и власти, да им се подчиняват, да са готови да извършат всякакво добро дело,

Прочетете пълната глава Писмото До Тит 3

Изглед Писмото До Тит 3:1 в контекст