Новият Завет

Писмото До Тит 2:5 Новият завет: съвременен превод (SPB)

да бъдат благоразумни и чисти, да се грижат за домовете си, да са добри и да се покоряват на мъжете си, за да не може никой да хули Божието послание.

Прочетете пълната глава Писмото До Тит 2

Изглед Писмото До Тит 2:5 в контекст