Новият Завет

Писмото До Тит 2:13 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Така трябва да живеем, докато чакаме благословената надежда, която е славата на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос.

Прочетете пълната глава Писмото До Тит 2

Изглед Писмото До Тит 2:13 в контекст