Новият Завет

Писмото До Тит 2:12 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Тя ни учи да се откажем от неблагочестивия начин на живот и светските желания и да живеем в този свят мъдро и праведно, за да покажем, че служим на Бога.

Прочетете пълната глава Писмото До Тит 2

Изглед Писмото До Тит 2:12 в контекст