Новият Завет

Писмото До Тит 2:1-15 Новият завет: съвременен превод (SPB)

1. Но ти винаги говори онова, което е в съгласие с правилното учение.

2. Учи по-възрастните мъже да бъдат трезвомислещи, почтени, благоразумни, да се държат за истинската вяра, любов и търпение.

3. Учи също по-възрастните жени да живеят почтено, да не клеветят, да не бъдат роби на виното, да учат на добро,

4. за да могат да съветват младите жени да обичат мъжете и децата си,

5. да бъдат благоразумни и чисти, да се грижат за домовете си, да са добри и да се покоряват на мъжете си, за да не може никой да хули Божието послание.

6. Така също насърчавай по-младите мъже да са благоразумни.

7. Във всичко бъди пример за добри дела, достойни за подражание. Когато поучаваш, бъди искрен и сериозен.

8. Използвай правилни думи, които не могат да бъдат критикувани, за да се засрамят онези, които са против теб, тъй като няма какво лошо да кажат за нас.

9. Учи робите да се подчиняват на господарите си във всичко, да вършат онова, от което те са доволни, да не им противоречат,

10. да не крадат от тях, а да им засвидетелстват пълна вярност, за да покажат с поведението си, че учението на Бога, нашия Спасител, е добро.

11. Защото Божията благодат, която носи спасение за всички хора, се откри.

12. Тя ни учи да се откажем от неблагочестивия начин на живот и светските желания и да живеем в този свят мъдро и праведно, за да покажем, че служим на Бога.

13. Така трябва да живеем, докато чакаме благословената надежда, която е славата на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос.

14. Той се пожертва за нас, за да ни избави от всички злини и да пречисти за себе си народ, който ще принадлежи единствено на него, народ, който ще гори от желание да върши добри дела.

15. Продължавай да говориш, да насърчаваш и да порицаваш за тези неща. Върши го с пълна увереност и власт и нека никой не гледа на теб отвисоко.

Прочетете пълната глава Писмото До Тит 2