Новият Завет

Писмото До Тит 1:3 Новият завет: съвременен превод (SPB)

а когато настъпи определеният момент, той разкри своето послание чрез проповядването, което ми бе поверено според заповедта на Бога, нашия Спасител.

Прочетете пълната глава Писмото До Тит 1

Изглед Писмото До Тит 1:3 в контекст