Новият Завет

Писмото До Тит 1:16 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Те твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат от него. Те са противни, непокорни и неспособни за никакви добри дела.

Прочетете пълната глава Писмото До Тит 1

Изглед Писмото До Тит 1:16 в контекст